Üdvözöljük a konferenciasorozat honlapján

A konferenciát 2024. augusztus 27-én 14 órai kezdettel tartjuk online-formában, Zoom Meeting-ként. Ezzel kapcsolatban a résztvevők e-mailben kapnak értesítést!
Telepített Zoom kliens ajánlott!


IFFK 2024. ISBN szám

Online: ISBN 978-963-88875-9-7
Editor: Péter Tamás

Innovation and Sustainable Surface Transport (IFFK)

Purpose: to motivate domestic professionals in the field of innovation, and strengthening the relationship between domestic stakeholders and the companies involved in development.

The IFFK 2024 is the continuation of a successful conference series focusing on the following topics:

 • Intelligent Transport Systems (ITS). The development of intelligent networks. Development of innovative models and tools for the control of large scale road traffic networks.
 • Innovation to turn the surface transport to green. Environmental improvements. Newly developed energy-efficient vehicles.
 • Innovation in the development of security and safety.
 • Innovation for strengthening the Hungarian competitiveness. (Competitive product development, cost-effective production, new materials, new product models.)
 • The sections are designed to be in accordance with the subjects received, in the following areas:

 • Road and urban transport development, organization, management and control, software modeling results, new measurement procedures, concepts, trends and anomalies.
 • IT developments on the road traffic.
 • New techniques, technologies, materials, and improvements in road vehicle construction and in transport.
 • Municipal development, anomalies and solutions.
 • Special attention will be drawn to aspects of the urban context. The conference focuses on the reduction of air pollution caused by urban transport. Complex improvements in the following areas: New modeling - modern control - and new measurement systems.

International Committee

 • Prof. Ivan Arsie (Co-Chaire), Università di Salerno (I)
 • Prof. Michel Basset (Co-Chaire), Université de Haute Alsace (F)
 • Prof. József Bokor, Hungarian Academy of Sciences, SZTAKI (H)
 • Prof. Moustafa El-Gindy (Co-Chaire), Ontario Tech University (CA)
 • Prof. Luc Dugard, Laboratoire d'Automatique de Grenoble (F)
 • ✝ Prof. János Ginsztler, Hungarian Academy of Engineering (H)
 • ✝ Prof. Gérard Léon Gissinger, Université de Haute Alsace (F)
 • Prof. Lászó Nádai, Óbuda University (H)
 • Prof. Tamás Péter (Chaire), Széchenyi István University (H)
 • Prof. Gianfranco Rizzo, Università di Salerno (I)
 • Prof. Levente Kovács, Óbuda University (H)
 • Prof. Olivier Sename (Co-Chaire), GIPSA-lab Department of Control Systems Grenoble (F)
 • Prof. Roger Sierens, Ghent University (B) 
 • Prof. István Szászi, ROBERT BOSCH (D)
 • Prof. József Tar, Óbuda University (H)
 • Prof. Katalin Tánczos, Hungarian Academy of Sciences (H)
 • Prof. István Varga, Budapest University of Technology and Economics (H)
 • ✝ Prof. Péter Várlaki, Széchenyi István University (H)
 • Prof. Reinhart Verschoore, Ghent University (B)

A konferencia rendezésével nagy hangsúlyt fektetünk az élvonalbeli hazai szakmai körök széleskörű bevonására. A konferencia a 2007-ben elindított igen sikeres sorozat folytatása.

A járműtechnika, a közlekedés, a logisztika a modern, globális gazdaság katalizátora. Az EU-n belül e három terület a GDP 15-20%-át állítja elő, és együtt az egyik legtöbb munkavállalót foglalkoztató terület. Magyarországon a járműipar különösen dominál, ez adja az ipari termelés 14%, az export 25%- át. Ebben jelentős szerepet kapnak a beszállítók is. Minden hetedik munkavállaló a járműiparból, a közlekedés és logisztika ágazatokból kapja a fizetését. Bármely termék árának 1/3-a, esetenként 50%-a, a logisztikával kapcsolatos. A közlekedési módozatok között az EU-ban 70-75% teljesítménnyel, a közúti közlekedés bír. A dugók évente 20 milliárd, a balesetek 130 milliárd EUR veszteséget okoznak [OTKA CNK78168]. A K+F+I hatás jelentős: a gazdasági növekedés párosul a veszteségcsökkenéssel!

A szakmai konferencia célkitűzése – összhangban a Magyar Mérnökakadémia alapításakor megfogalmazott céljainkkal – az, hogy szolgálja a Magyarországot minden olyan szakterületen (mint például a fenntartható felszíni közlekedés is), amely a technika és a technológiák fejlődésével, a nemzeti és társadalmi jólét ezen alapvető eszközeivel összefügg. Az MMA e körben információszerző tevékenységet végez, véleményt nyilvánít, illetve szakmai támogatást nyújt a Kormánynak, Kormányzati és önkormányzati szervezeteknek és a Kkv-nak. Úgy véljük, hogy a közlekedés egyre sürgetőbb problémáinak megoldása érdekében rendkívüli jelentősége van a hazai innovatív szakembergárda mozgósításának! Azt szeretnénk elérni, hogy a hazai fejlesztéseket végző cégek, kutatóhelyek, és a hazai felhasználók között információs kapcsolatok jöjjenek létre, nem elhanyagolva természetesen a hivatalos (minisztériumi, önkormányzati, felügyeleti stb.) szervek szerepét sem. Ezek a fejlesztések széleskörű hatást gyakorolnak az új módszerek, anyagok és technológiák elterjedésében. Összehozzuk azokat a partnereket, akik a fejlesztéseket végzik, és azokat, akik a potenciális felhasználók (a nagy cégeket, de a kis fejlesztő helyeket is, újakat és régieket, egyetemeket, kutatóhelyeket, tudásközpontokat stb. egyaránt).

Rendezvényünk nem elszigetelt kezdeményezés, szakmai tematikája összeállítása során egyaránt figyelembe vettük a hazai közlekedés-fejlesztési szempontokat és az Európai Unió fő fejlesztési irányait. Az ezekből származó előnyök:

 • Olyan kreatív mérnöki innovációs tevékenységeket támogat és hoz előtérbe, amelyek jelentősen gazdagítják a közlekedési fejlesztési programokat, és ezáltal alapvető eredményekkel járul hozzá a beruházásokhoz
 • Új, társadalmi jelentőségű technikai és technológiai eredmények bevezetését szolgálja, illetve a korábban ismertek alapvető megújításában elért gyakorlati eredmények elterjesztésében szolgál fontos eredményekkel.

Az alkalmazási területeket azok nagy gazdasági és társadalmi jelentősége alapján választottuk ki. Az IFFK 2024, a korábbi igen sikeres sorozat folytatása. A konferencia a fenntartható felszíni közlekedés, a közúti jármű- és gyártástechnológia, valamint a logisztika alábbi témaköreire összpontosít:

 • Intelligent Transport Systems, (ITS) rendszerek, kiemelt irányt szabva ezen a területen az intelligens hálózatok megvalósítására és a közlekedési problémák új szemléletű megoldásaira
 • Innováció a felszíni közlekedés „zölddé” tételére és környezetvédelmi fejlesztésekre (energiatakarékos járművek; energia-hatékony járműtechnológiák; gázüzemű járművek; vibrációcsökkentés; hosszú távú áruszállítás stb.)
 • Innováció a fenntartható városi mobilitás biztosítása érdekében (utasok számára fejlesztett mobilitási koncepciók; intelligens személy-mobilitási rendszerek; a jövő európai buszhálózata stb.)
 • Innováció a biztonság és biztonságosság fejlesztésére (járműbiztonság; emberi viselkedés vizsgálata; válságmenedzselés és mentési tevékenységek; járműszerelvények integrált biztonsága stb.)
 • Innováció a magyar versenyképesség erősítésére (versenyképes termékfejlesztés; költséghatékony termelés; új termék-modellek stb.)

Szeretnénk elérni, hogy a konferencia a témakörében, az alábbi területeket erősítse:

 • Tudományos kutatások, K+F – közös kutatási tevékenységek.
 • Kiemelt területekhez kapcsolódó közös kutatások, a környezetvédelem, a megújuló, illetve alternatív energiaforrások használatának támogatására. A szennyezést nem okozó, „tiszta technológiák” bevezetésének elősegítése. Zajcsökkentés / zajvédelem.
 • Tömegközlekedés fejlesztése az európai kulturális örökség megőrzésével, illetve a környezetvédelemmel összhangban.
 • Az európai örökség megőrzését és a regionális fejlesztés és határon átnyúló együttműködést.
 • Humán hatásokat, így pl. a környezettudatos nevelés kérdését is.

Ezekből remélt előnyök:

 • A konferencia olyan kreatív mérnöki innovációs tevékenységeket támogat és hoz előtérbe, amelyek jelentősen gazdagítják a közlekedési fejlesztési programokat, ezáltal alapvető eredményekkel járulnak hozzá a beruházásokhoz, pl. többek közt, városi mobilitásra új szoftverek, új irányítási módozatok, eszközök bevezetése.
 • Új, társadalmi jelentőségű technikai és technológiai eredmények bevezetését szolgálja, illetve a korábban ismertek alapvető megújításában elért gyakorlati eredmények elterjesztésében szolgál fontos eredményekkel. Kiemelt területek pl. intelligens járművek intelligens környezetben. Jármű-, utas-, és árubiztonság növelésének eszközei. A közlekedés környezetbarát fenntartható fejlődése. Versenyképesség európai kontextusban.
 • A nagy gazdasági és társadalmi jelentőségű info-kommunikációs technológiák alkalmazásainak terén a jármű-jármű, a jármű-infrastruktúra között, továbbá kooparatív járműirányítási rendszerek alkalmazása terén. Az Unió autópálya hálózatain a közlekedési információk cseréjét biztosító rendszerek terén, a forgalomirányító központok adatgyűjtő funkciójának illeszkedése és a főútvonalak forgalmi mérőszámainak jellemezése terén.
 • A forgalom befolyása az optimális kapacitáskihasználás, a biztonság, a környezetvédelem, a gazdaságosság, a teljesítőképességek optimális kihasználása terén. Automatikus forgalomszámláló rendszerek, ütközésmentes pályatervezés, pályakövetés és mesterséges intelligencia alkalmazásai terén.
 • A teljesen innovatív szemléletű közúti/városi közlekedési modellekben rejlő környezetvédelmi lehetőségek kiaknázása terén, a korábbiaknál egzaktabb beavatkozásoknál. Az Eu. Bizottsága által újonnan szorgalmazott ITS rendszerek közlekedés területén történő bevezetése terén. (Célcsoportok: mindazok, akiknek az egészsége, élet-minőnősége jelentősen károsul a városok zsúfolt felszíni közlekedése miatt: a népesség kb. 66 százaléka! Egyesületek, szervezetek, hivatalos szervek, önkormányzatok szakemberei, akik a felszíni közlekedés komplex környezetvédelmi problémáira, a közlekedés szakembereivel összefogva keresnek hatékony korrekt tudományos-technikai eszközrendszert.)
 • Olyan fontos tevékenységek bemutatása terén, mint pl.: a komplex (közút-környezet) kutatások és innováció. Nagyméretű közlekedési hálózatok modellezésére új hatékony matematikai modell. Szoftverek, amelyek a hálózaton a forgalomsűrűség optimálására alkalmasak. Új optimális irányítási elvek alkalmazása az állapotjellemzők megfelelő megválasztása mellett a környezeti hatások és károk minimálására. Javaslat kidolgozása, új intelligens hálózatszintű komplex irányítás megvalósítására, a forgalomsűrűség optimálására és a környezeti károk minimálására! Hasznosulás: a forgalom minősége (várakozási idők, sorhosszak, forgalomsűrűség, a forgalomsebesség) biztonsága (balesetek száma, súlyossága) gazdaságosság, a forgalom externális költsége (energia, idő, út, üzemeltetés költség) és környezeti terhelések terén.

A konferencia fővédnökei:

Palkovics László, Akadémikus | N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. vezérigazgatója
Tarlós István, miniszterelnöki tanácsadó
Friedler Ferenc | Széchenyi István Egyetem rektora

A konferencia védnökei a Tiszteletbeli Bizottságban foglalnak helyet.